Aangifte Inkomstenbelasting 2022

 

Beantwoord onderstaande vragen en download de bijlages die voor uw situatie (en/of die van uw eventuele partner) van toepassing zijn. Print de bijlages en vul de gegevens die wij van u vragen daarop in. Deze ingevulde bijlages levert u vervolgens tezamen met uw overige stukken bij ons aan.

Aanleveren

 

Met betrekking tot het aanleveren van alle stukken heeft u de de volgende keuzes:

 

 • U verzamelt de benodigde gegevens en stuurt deze per mail naar ons toe: info@wienenaccountants.nl;
 • U verzamelt de benodigde gegevens en stuurt deze per post naar ons toe (graag kopieën i.p.v. originelen);
 • U verzamelt de benodigde gegevens en u geeft deze af op ons kantoor (graag kopieën i.p.v. originelen);

Benodigde zaken die in elke situatie van toepassing zijn

De volgende informatie  is voor élke situatie van toepassing. Leest u de informatie alstublieft goed door en onderneem actie waar nodig.

 • Geldig identiteitsbewijs

  Conform wettelijke verplichtingen dienen wij te beschikken over een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Daarom verzoeken wij u, voor zover u dit niet eerder heeft verstrekt, deze aan ons te verstrekken.

Dit hebben wij van u nodig indien de situatie op u van toepassing is

Wij verzoeken u onderstaande vragen te beantwoorden. Als uw antwoord op de vraag 'ja' is, dan verzoeken wij u tevens de bijlage waarnaar wordt verwezen te downloaden en te printen. Vul de gegevens in en lever ze bij ons aan.

 

Wij streven ernaar uw aangifte voor 1 mei 2023 in te dienen en vragen automatisch uitstel aan voor aangiftes die onverhoopt later moeten worden ingediend.

 • Is dit de eerste keer dat wij voor u de aangifte invullen?

  Is dit voor u de eerste keer is dat u uw aangifte inkomstenbelasting door ons laat invullen?

  Dan ontvangen wij graag de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar. Tevens verzoeken wij u bijlage I te downloaden en in te vullen.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE I

 • Heeft u in 2022 looninkomen, een uitkering en / of een pensioen ontvangen?

  Heeft u in 2022 loon, een uitkering of pensioen gehad?

  Voeg de jaaropgave(n) bij.

 • Heeft u in 2022 reeds een voorlopige aanslag betaald c.q. ontvangen?

  Heeft u in 2022 reeds een voorlopige aanslag betaald c.q. ontvangen?

  Voeg dan die aanslag(en) bij.

 • Is uw persoonlijke situatie veranderd in 2022?

  Is uw persoonlijke situatie in 2022 gewijzigd ten opzichte van 2021?

  Download bijlage I.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE I

 • Bent u in 2022 getrouwd of gescheiden?

  Bent u in 2022 getrouwd of gescheiden?

  Download bijlage II.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE II

 • Bent u in 2022 als ongehuwde gaan samenwonen of uit elkaar gegaan?

  Bent u in 2022 als ongehuwde gaan samenwonen of uit elkaar gegaan?

  Download bijlage III a.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE III a

 • Heeft u in 2022 alimentatie ontvangen?

  Heeft u in 2022 alimentatie ontvangen van uw ex-partner?

  Download bijlage III b.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE III b

 • Heeft u in 2022 een eigen woning gehad?

  Heeft u in 2022 een eigen woning gehad?

  Voeg de WOZ-opgave en de jaaropgave van de hypotheek bij.

 • Heeft u in 2022 een woning gekocht of verkocht?

  Heeft u een eigen woning gekocht of een woning verkocht in 2022?

  Download bijlage IV en voeg de desbetreffende stukken toe.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE IV

 • Heeft u in 2022 buitengewone lasten gehad?

  Heeft u buitengewone lasten gehad in 2022?

  Download bijlage V.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE V

 • Heeft u in 2022 voordeel uit sparen en beleggen?

  Heeft u in 2022 voordeel uit sparen en beleggen?
  Drempel bij gehuwden: € 101.300 en bij ongehuwden: € 50.650. Download bijlage VI en voeg de desbetreffende stukken toe.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE VI

 • Heeft u in 2022 premie betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  Heeft u in 2022 premie betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  Voeg een overzicht toe van de verzekeringsmaatschappij met daarop de betaalde premie en, indien wij deze nog niet ontvangen hebben, een kopie van de polis.

 • Heeft u in 2022 premie betaald voor een lijfrenteverzekering?

  Heeft u in 2022 premie voor een lijfrenteverzekering betaald?

  Voeg het jaaroverzicht van de betaalde premie en een kopie van de polis toe (niet de offerte) indien wij deze nog niet van u hebben ontvangen.

 • Heeft u in 2022 een inleg op uw lijfrentespaarrekening gedaan?

  Heeft u in 2022 een inleg op uw lijfrentespaarrekening gedaan?

  Voeg het jaaroverzicht van de gedane inleg en een kopie van de polis toe (niet de offerte) indien wij deze nog niet van u hebben ontvangen.

 • Heeft u in 2022 kosten gemaakt voor studie of opleiding?

  Heeft u kosten gemaakt in 2022 voor een studie of opleiding met betrekking tot uw eigen beroep of voor een ander beroep?

  Voeg een opgave van de desbetreffende kosten met de facturen toe. Indien u studiefinanciering heeft gekregen, voeg dan een kopie van de jaaropgave van IBgroep Groningen toe.

 • Heeft u in 2022 giften gedaan aan goede doelen?

  Heeft u in 2022 giften gedaan aan goede doelen?

  Voeg een specificatie van de bedragen en de bijbehorende goede doelen toe. De giften zijn alleen aftrekbaar boven een drempelbedrag en als de betaling van deze giften met betaalwijzen aantoonbaar zijn.

 • Heeft u in 2022 toeslagen ontvangen voor kinderen en/of zorg?

  Heeft u in 2022 één of meerdere van onderstaande toeslagen ontvangen?

  Lever dan een overzicht aan van de ontvangen bedragen per toeslag.

  • Kindgebonden budget
  • Zorgtoeslag
 • Heeft u in 2022 een huurwoning gehad?

  Heeft u in 2022 een huurwoning gehad?

  Lever dan een overzicht aan van de in 2021 betaalde kale huur per maand.

   

  Heeft u daarnaast reeds huurtoeslag ontvangen?

  Lever dan ook een overzicht aan van de ontvangen bedragen.

 Wienen accountants en adviseursKerkenbos 10-20 c/d6546 BA NijmegenTelefoon 024 323 23 33Fax 024 388 81 88

COPYRIGHT © 2022 WIENEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS  |  PRIVACYVERKLARING  |  WEBDESIGN: MARC VERBURG

 Wienen accountants en adviseursKerkenbos 10-20 c/dFax