Aangifte Inkomstenbelasting 2019

 

Beantwoord onderstaande vragen en download de bijlages die voor uw situatie (en/of die van uw eventuele partner) van toepassing zijn. Print de bijlages en vul de gegevens die wij van u vragen daarop in. Deze ingevulde bijlages levert u vervolgens tezamen met uw overige stukken bij ons aan.

Aanleveren

 

Met betrekking tot het aanleveren van alle stukken heeft u de de volgende keuzes:

 

 • U verzamelt de benodigde gegevens en stuurt deze per mail naar ons toe;
 • U verzamelt de benodigde gegevens en stuurt deze per post naar ons toe (graag kopieën i.p.v. originelen);
 • U verzamelt de benodigde gegevens en u geeft deze af op ons kantoor (graag kopieën i.p.v. originelen);
 • U verzamelt de benodigde gegevens en u maakt een afspraak voor bij ons op kantoor.

Benodigde zaken die in elke situatie van toepassing zijn

De volgende informatie  is voor élke situatie van toepassing. Leest u de informatie alstublieft goed door en onderneem actie waar nodig.

 • De Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

  In deze bijlage leest u  meer informatie over de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA), waar wij gebruik van maken om onze dienstverlening zoveel mogelijk te optimaliseren.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE VIII

 • Geldig identiteitsbewijs

  Conform wettelijke verplichtingen dienen wij te beschikken over een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Daarom verzoeken wij u, voor zover u dit niet eerder heeft verstrekt, deze aan ons te verstrekken.

Dit hebben wij van u nodig indien de situatie op u van toepassing is

Wij verzoeken u onderstaande vragen te beantwoorden. Als uw antwoord op de vraag 'ja' is, dan verzoeken wij u tevens de bijlage waarnaar wordt verwezen te downloaden en te printen. Vul de gegevens in en lever ze bij ons aan.

 • Is dit de eerste keer dat wij voor u de aangifte invullen?

  Is dit voor u de eerste keer is dat u uw aangifte inkomstenbelasting door ons laat invullen?

  Dan ontvangen wij graag de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar. Tevens verzoeken wij u bijlage I te downloaden en in te vullen.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE I

 • Heeft u in 2019 looninkomen, een uitkering en / of een pensioen ontvangen?

  Heeft u in 2019 loon, een uitkering of pensioen gehad?

  Voeg de jaaropgave(n) bij.

 • Heeft u in 2019 reeds een voorlopige aanslag betaald c.q. ontvangen?

  Heeft u in 2019 reeds een voorlopige aanslag betaald c.q. ontvangen?

  Voeg dan die aanslag(en) bij.

 • Is uw persoonlijke situatie veranderd in 2019?

  Is uw persoonlijke situatie in 2019 gewijzigd ten opzichte van 2018?

  Download bijlage I.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE I

 • Bent u in 2019 getrouwd of gescheiden?

  Bent u in 2019 getrouwd of gescheiden?

  Download bijlage II.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE II

 • Bent u in 2019 als ongehuwde gaan samenwonen of uit elkaar gegaan?

  Bent u in 2019 als ongehuwde gaan samenwonen of uit elkaar gegaan?

  Download bijlage III a.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE III a

 • Heeft u in 2019 alimentatie ontvangen?

  Heeft u in 2019 alimentatie ontvangen van uw ex-partner?

  Download bijlage III b.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE III b

 • Heeft u in 2019 een eigen woning gehad?

  Heeft u in 2019 een eigen woning gehad?

  Voeg de WOZ-opgave en de jaaropgave van de hypotheek bij.

 • Heeft u in 2019 een woning gekocht of verkocht?

  Heeft u een eigen woning gekocht of een woning verkocht in 2019?

  Download bijlage IV en voeg de desbetreffende stukken toe.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE IV

 • Heeft u in 2019 buitengewone lasten gehad?

  Heeft u buitengewone lasten gehad in 2019?

  Download bijlage V.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE V

 • Heeft u in 2019 voordeel uit sparen en beleggen?

  Heeft u in 2019 voordeel uit sparen en beleggen?
  Drempel bij gehuwden: € 60.720 en bij ongehuwden: € 30.360. Download bijlage VI en voeg de desbetreffende stukken toe.

   

  DOWNLOAD BIJLAGE VI

 • Heeft u in 2019 premie betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  Heeft u in 2019 premie betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  Voeg een overzicht toe van de verzekeringsmaatschappij met daarop de betaalde premie en, indien wij deze nog niet ontvangen hebben, een kopie van de polis.

 • Heeft u in 2019 premie betaald voor een lijfrenteverzekering?

  Heeft u in 2019 premie voor een lijfrenteverzekering betaald?

  Voeg het jaaroverzicht van de betaalde premie en een kopie van de polis toe (niet de offerte) indien wij deze nog niet van u hebben ontvangen.

 • Heeft u in 2019 een inleg op uw lijfrentespaarrekening gedaan?

  Heeft u in 2019 een inleg op uw lijfrentespaarrekening gedaan?

  Voeg het jaaroverzicht van de gedane inleg en een kopie van de polis toe (niet de offerte) indien wij deze nog niet van u hebben ontvangen.

 • Heeft u in 2019 kosten gemaakt voor studie of opleiding?

  Heeft u kosten gemaakt in 2019 voor een studie of opleiding met betrekking tot uw eigen beroep of voor een ander beroep?

  Voeg een opgave van de desbetreffende kosten met de facturen toe. Indien u studiefinanciering heeft gekregen, voeg dan een kopie van de jaaropgave van IBgroep Groningen toe.

 • Heeft u in 2019 giften gedaan aan goede doelen?

  Heeft u in 2019 giften gedaan aan goede doelen?

  Voeg een specificatie van de bedragen en de bijbehorende goede doelen toe. De giften zijn alleen aftrekbaar boven een drempelbedrag en als de betaling van deze giften met betaalwijzen aantoonbaar zijn.

 • Heeft u in 2019 toeslagen ontvangen voor kinderen, zorg of huur?

  Heeft u in 2019 één of meerdere van onderstaande toeslagen ontvangen?

  Lever dan een overzicht aan van de ontvangen bedragen per toeslag.

  • Kindgebonden budget
  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag (geef de betaalde kale huur per maand door)

 Wienen accountants en adviseursKerkenbos 10-20 c/d6546 BA NijmegenTelefoon 024 323 23 33Fax 024 388 81 88

COPYRIGHT © 2019 WIENEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS  |  PRIVACYVERKLARING  |  WEBDESIGN: MARC VERBURG

 Wienen accountants en adviseursKerkenbos 10-20 c/dFax

 Wienen accountants en adviseursKerkenbos 10-20 c/dTelefoon 024 323 23 33Fax 024 388 81 88

 Wienen accountants en adviseursKerkenbos 10-20 c/d6546 BA NijmegenTelefoon 024 323 23 33Fax 024 388 81 88